696 772 499

Formularz zgłoszeń

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SZKOLENIU

OSOBY ZGŁOSZONE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

UWAGI


WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat.
 • Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz fakturę pro forma.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty zgodnie z terminem płatności podanym na fakturze proforma.
 • Wpłaty należy dokonać na konto: 88 1050 1025 1000 0091 4967 8220
 • Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora.
 • W przypadku rezygnacji w terminie mniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia pobierane jest 100% opłaty za udział bez względu na termin wysłania formularza zgłoszeniowego.
 • Nieodwołanie zgłoszenia lub niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Odwołanie zgłoszenia wymaga zachowania formy pisemnej.
 • Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
  Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie MEDIA BIZNES zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy szkolenia wskazani przez osobę zgłaszającą zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie.
 • Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO dostępne są w Polityce Prywatności umieszczonej na stronie internetowej: https://media-biznes.pl/polityka-prywatnosci/ lub na żądanie osoby, której dane dotyczą. Wszelkie zapytania dot. przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres e-mail: biuro@media-biznes.pl.

OŚWIADCZENIE I WYBORY

Dzień dobry,

Chcesz poznać ofertę naszych kursów?

Zostaw nam swój numer telefonu, oddzwonimy.