696 772 499

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz dbając o bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych osobowych,  pragniemy poinformować, iż nasza firma będąc w procesie przygotowań od nowych regulacji, pragnie poinformować Państwa o następujących, niezmiernie istotnych kwestiach wskazanych poniżej. Uprzejmie prosimy zatem o zapoznanie się z poniższymi informacjami. W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Dziękujemy
Zespół MEDIA BIZNES

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku, pragniemy poinformować Państwa, iż na mocy art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 (zwanym dalej RODO) pragniemy poinformować Państwa, iż:

1. od dnia 25 maja 2018 roku Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest MEDIA BIZNES PROFESJONALNE KONFERENCJE I DORADZTWO IZABELA ZIELIŃSKA – JAŁOCHA, UL.KARCZEWSKA 53/11, 05 – 400 OTWOCK. mail: biuro@media-biznes.pl

2. Przekazane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są lub mogą być w następujących celach:

a. w przypadku wiążącej umowy, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień zawartych w umowy. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

b. dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczna lub/i telefoniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach marketingowych jest art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą  oraz art. 6, ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora,

c. dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania drogą elektroniczna lub/i telefoniczną informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów i usług partnerów biznesowym, współpracującym z Administratorem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą,

d. dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom, podmiot trzecim w oparciu o przesłankę prawną zgodnie z art. 6, ust.1, lit a), czyli zgodę osoby, której dane dotyczą.

3.Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 2 powyżej celów:

a. w zakresie realizacji postanowień zawartych w umowie – przez okres niezbędny do realizacji postanowień umowy i po tym okresie w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa,

b. dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczna lub/i telefoniczną – do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu,

c. dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania drogą elektroniczna lub/i telefoniczną informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów i usług partnerów biznesowym, współpracującym z Administratorem  – do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu,

4. Zgodnie z RODO informujemy, iż mają Państwo prawo do:  żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

5. Zgodnie z RODO informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę,  wszystkie wyrażone przez Państwa zgody na przetwarzanie określone w punkcie 2 powyżej mogą być wycofane w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane  przysługuje  prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych  do organu nadzorczego, którym jest  Generalny Inspektor Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (po 25 maja 2018 do organu będącego następca UODO).

7. Informuje się, iż w związku z realizacją celów określonych w punkcie 2 powyżej, podanie danych osobowych może mieć charakter:

a. umowny, czyli w przypadku umowy zawartej z Klientem pomiędzy Administratorem, podanie danych osobowych jest warunkiem zawarciem umownym, gdzie niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy,

b. dobrowolny, ale podanie danych jest niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie 2 powyżej czyli w obszarze otrzymywaniu informacji handlowych drogą elektroniczna lub/i telefoniczną od Administratora  lub podmiotów współpracujących z Administratorem.

8. Informujemy, iż nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji określonych w art. 22 RODO (Art. 4 RODO: „Profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;),

9. Informujemy, iż Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.